PT

Portal Techniczny

VII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2014

Data publikacji: 13.10.2014 godz.12:30
Autor: Łukasz Kiełbasa
logo_iwis_ok_38e4b1_e2ece.png (rozmiar: 426.08 kB)

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów od 1990 roku prowadzi aktywną promocję polskich wynalazków na międzynarodowych wystawach, konferencjach naukowych oraz targach innowacji. W tym okresie zaprezentowało ponad 3000 polskich innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych na ponad stu wystawach, na czterech kontynentach. Nowatorskie rozwiązania zostały  opracowane w wyższych uczelniach, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach oraz przez indywidualnych twórców. Wyraźnym efektem promocji prowadzonej przez Stowarzyszenie są nie tylko uzyskane medale oraz wyróżnienia i nagrody specjalne, lecz również liczne kontakty biznesowe nawiązane dla polskich twórców, które są pierwszym krokiem do komercjalizacji wyników badań.

Mając na uwadze zainteresowanie polskich przedsiębiorstw prezentowanymi za granicą innowacyjnymi rozwiązaniami oraz światowych organizacji zrzeszających wynalazców prezentacją rozwiązań w Polsce, Stowarzyszenie od kilku lat organizuje Międzynarodową Warszawską Wystawę Innowacji IWIS (International Warszaw Invention Show). W tym roku, w dniach 14 – 16 października, w  gmachu głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się już VIII edycja wystawy.

Od kilku lat Wystawa IWIS odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a po raz trzeci współorganizatorami wystawy są Urząd Patentowy RP i Politechnika Warszawska. Urząd Patentowy dodatkowo organizuje imprezę towarzyszącą – stanowiącą cykl seminariów na temat własności intelektualnej. Swoje seminaria zorganizuje także Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN i LBA LEWIATAN Business Angeles.

Podczas wystawy zostanie przeprowadzona trzecia edycja Światowego Konkursu Wynalazków Chemicznych pod protektoratem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA.

W Wystawie IWIS 2014 swój udział zadeklarowali wystawcy z wielu krajów z Europy, Azji, Ameryki Północnej, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz liczne polskie instytucje sfery nauki, przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy, którzy przedstawią ponad kilkaset innowacyjnych rozwiązań.  

Najlepsze wynalazki, po ocenie międzynarodowego jury, zostaną nagrodzone medalami złotymi z wyróżnieniem, złotymi, srebrnymi i brązowymi, a także wieloma pucharami i nagrodami specjalnymi.

Warto zaznaczyć, że zeszłoroczna wystawa zakończyła się ogromnym sukcesem. Wystawcy zaprezentowali prawie 400 rozwiązań, a w ciągu trzech dni imprezy Gmach Politechniki Warszawskiej odwiedziło kilka tysięcy osób. Świadczy to o wzroście zaciekawienia tematyką wynalazczości wśród naszego społeczeństwa, czemu sprzyjał rozgłos medialny, jaki zyskało wydarzenie.

Na szczególe podkreślenie zasługuje również fakt, iż od wielu lat Wystawa IWIS jest największą imprezą wystawienniczą w Europie Środkowo-Wschodniej, promującą nowoczesne rozwiązania polskie oraz zagraniczne. Stowarzyszenie jest przeświadczone, że prezentowane wynalazki oraz kontakty handlowe uzyskane na Wystawie IWIS 2014 znacznie przyczynią się do zwiększenia zainteresowania w Polsce rozwojem idei innowacji, jak również będą miały wpływ na wzrost liczby  komercjalizowanych wynalazków, co bezpośrednio przełoży się na rozwój gospodarczy naszego kraju. 

Galeria