Bezpieczna Praca i Środowisko
Bezpłatne kursy online dla pracowników firm i instytucji

Miejsce szkolenia: ONLINE

ΣInformacje ogólne

16-17 czerwca 2021 r. godziny: 10:00 - 12:10

# Agenda

 • 16 czerwiec 2021
 • 10:00 — 10:40
  Prawo pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • 10:45 — 11:25
  Ochrona przeciwpożarowa, psychologia w sytuacjach kryzysowych.
  Państwowa Straż Pożarna
 • 11:30 — 12:10
  Organizacja bezpiecznej pracy, kwalifikacje osób zatrudnionych przy urządzeniach podlegających UDT.
  Urząd Dozoru Technicznego
 • 17 czerwiec 2021
 • 10:00 — 10:40
  Przypadki losowe podczas odbywania pracy. Informacje o ubezpieczeniach.
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • 10:45 — 11:25
  Zarządzanie ochroną przyrody.
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
 • 11:30 — 12:10
  Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia. Podstawowe środki zapobiegawcze.
  Wyższy Urząd Górniczy