Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2018
bezpłatne szkolenia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Miejsce szkolenia: Gdańsk

ΣInformacje ogólne

Bezpieczne Praktyki i Środowisko to bezpłatne warsztaty skierowane do praktykantów, stażystów oraz absolwentów podejmujących pracę. 

Warsztaty poświęcone są tematyce: Prawa Pracy, BHP, ochrony p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, zagadnień urządzeń poddozorowych, ochrony środowiska.

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu, otrzyma certyfikat wydawany w języku polskim oraz angielskim.

# Agenda

 • 14 czerwiec 2018
 • 09:10 — 09:20
  Przywitanie uczestników szkolenia
  Organizator Regionalny
 • 09:20 — 09:50
  Kompetencje organów nadzoru górniczego
  Okręgowy Urząd Górniczy
 • 09:50 — 10:20
  Pierwsza praca (staże, stypendia, kursy/szkolenia, programy wsparcia, zasiłki)
  Powiatowy Urząd Pracy
 • 10:20 — 10:50
  Przypadki losowe podczas odbywania praktyk, informacje o ubezpieczeniach
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • 10:50 — 11:20
  Prawo pracy, praktyki studenckie Obowiązki pracodawcy i pracobiorcy Bezpieczeństwo i higiena pracy (zagrożenia i profilaktyka)
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • 11:20 — 11:30
  PRZERWA
  Brak informacji o prezenterze
 • 11:30 — 12:00
  Dozór urządzeń technicznych, uprawnienia zawodowe
  Urząd Dozoru Technicznego
 • 12:00 — 12:30
  Zarządzanie ochroną przyrody i kontrola procesu inwestycyjnego w Polsce
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • 12:30 — 13:00
  Ochrona przeciwpożarowa Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych
  Państwowa Straż Pożarna