Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2019
bezpłatne szkolenia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Miejsce szkolenia: Warszawa

ΣInformacje ogólne

Samorząd Studencki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

w Warszawie organizuje Bezpieczne Praktyki i Środowisko.

Są to warsztaty skierowane do praktykantów, stażystów oraz absolwentów podejmujących pracę, które pozwalają nabyć wiedzę dotyczącą Prawa Pracy, BHP, ochrony p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, zagadnień urządzeń poddozorowych, ochrony środowiska. Zdobyta wiedza przydaje się nie tylko poczas praktyk, ale również w życiu codziennym.

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu, otrzyma certyfikat wydawany w języku polskim oraz angielskim.

Serdecznie zapraszamy!

Liczba miejsc jest ograniczona!

# Agenda