Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2019
bezpłatne szkolenia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Miejsce szkolenia: Białystok

ΣInformacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Bezpieczne Praktyki i Środowisko to warsztaty skierowane do praktykantów, stażystów oraz absolwentów podejmujących pracę. 

Warsztaty poświęcone są tematyce: Prawa Pracy, BHP, ochrony p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, zagadnień urządzeń poddozorowych, ochrony środowiska.

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu, otrzyma certyfikat wydawany w języku polskim oraz angielskim.

Nie zwlekaj! Liczba miejsc jest ograniczona

13 czerwiec 2019

 • 14:20 — 14:50- Prawo pracy, praktyki studenckie - Obowiązki pracodawcy i pracobiorcy, - Bezpieczeństwo i higiena pracy (zagrożenia i profilaktyka)
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • 14:50 — 15:20- Pierwsza praca (staże, stypendia, kursy/szkolenia, programy wsparcia, zasiłki)
  Powiatowy Urząd Pracy
 • 15:20 — 15:50- Zarządzanie ochroną przyrody i kontrola procesu inwestycyjnego w Polsce
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • 15:50 — 16:20- Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia i podstawowe środki zapobiegawcze
  Urząd Dozoru Technicznego
 • 16:20 — 16:50- Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia i podstawowe środki zapobiegawcze przy urządzeniach górniczych
  Okręgowy Urząd Górniczy
 • 16:50 — 17:20- Przypadki losowe podczas odbywania praktyk, informacje o ubezpieczeniach
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • 17:20 — 17:50- Ochrona przeciwpożarowa - Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych
  Państwowa Straż Pożarowa

# Agenda