Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2020
bezpłatne szkolenia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Miejsce szkolenia: ONLINE

ΣInformacje ogólne

Jesteś studentką / studentem?

Chcesz zdobyć atrakcyjną pracę, staż lub praktykę?

Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy:

Dwudniowe, darmowe i certyfikowane kursy online!

Termin: 15-16 grudnia 2020 r.

Godziny: 13:00 - 15:10

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Zapisz się. Po rejestracji otrzymasz e-maila z linkiem do szkolenia.

Wykłady poprowadzą specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

# Agenda

 • 15 grudzień 2020
 • 13:00 — 13:40
  Prawo pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • 13:45 — 14:25
  Ochrona przeciwpożarowa, psychologia w sytuacjach kryzysowych.
  Państwowa Straż Pożarna
 • 14:30 — 15:10
  Organizacja bezpiecznej pracy, kwalifikacje osób zatrudnionych przy urządzeniach podlegających UDT.
  Urząd Dozoru Technicznego
 • 16 grudzień 2020
 • 13:00 — 13:40
  Przypadki losowe podczas odbywania praktyk, staży i pracy. Informacje o ubezpieczeniach.
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • 13:45 — 14:25
  Zarzdząnie ochroną przyrody.
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
 • 14:30 — 15:10
  Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia. Podstawowe środki zapobiegawcze.
  Wyższy Urząd Górniczy