Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2018
bezpłatne szkolenia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

ΣInformacje ogólne

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego  w porozumieniu z Naczelną Organizacją Techniczną ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na kurs Bezpieczne Praktyki i Środowisko.

Bezpieczne Praktyki i Środowisko to warsztaty skierowane do praktykantów, stażystów oraz absolwentów podejmujących pracę. 

Warsztaty poświęcone są tematyce: Prawa Pracy, BHP, ochronie p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnieniom urządzeń poddozorowych.

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu, otrzymuje certyfikat wydawany w języku polskim oraz angielskim.

Nie zwlekaj, zapisz się już dzisiaj. Liczba miejsc jest ograniczona!

# Agenda

 • 28 maj 2018
 • 10:10 — 10:20
  Przywitanie uczestników szkolenia
  Organizator Regionalny
 • 10:20 — 10:50
  Prawo pracy, praktyki studenckie, obowiązki pracodawcy i pracobiorcy, bezpieczeństwo i higiena pracy (zagrożenia i profilaktyka)
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • 10:50 — 11:20
  Pierwsza Praca (staże, stypendia, kursy/szkolenia, programy wsparcia, zasiłki)
  Powiatowy Urząd Pracy
 • 11:20 — 11:50
  Przypadki losowe podczas odbywania praktyk, informacje o ubezpieczeniach
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • 11:50 — 12:20
  Dozór urządzeń technicznych, uprawnienia zawodowe
  Urząd Dozoru Technicznego
 • 12:20 — 12:50
  Zarządzanie ochroną przyrody i kontrola procesu inwestycyjnego w Polsce
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • 12:50 — 13:00
  PRZERWA
  Brak informacji o prezenterze
 • 13:00 — 13:30
  Ochrona przeciwpożarowa, pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych
  Państwowa Straż Pożarna