Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2018
bezpłatne szkolenia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Miejsce szkolenia: Gliwice

ΣInformacje ogólne

Bezpieczne Praktyki i Środowisko to bezpłatne warsztaty skierowane do praktykantów, stażystów oraz absolwentów podejmujących pracę. 

Warsztaty poświęcone są tematyce:

Prawa Pracy, BHP, ochrony p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, zagadnień urządzeń poddozorowych, ochrony środowiska.

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu, otrzyma certyfikat wydawany w języku polskim oraz angielskim.

Nie zwlekaj - zapisz się już dzisiaj!

Liczba miejsc jest ograniczona.

# Agenda

 • 22 maj 2018
 • 10:10 — 10:20
  Przywitanie uczestników szkolenia
  Organizator
 • 10:20 — 10:50
  Prawo pracy, praktyki studenckie, Obowiązki pracodawcy i pracobiorcy, Bezpieczeństwo i higiena pracy (zagrożenia i profilaktyka)
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • 10:50 — 11:20
  Pierwsza praca (staże, stypendia, kursy/szkolenia, programy wsparcia, zasiłki)
  Powiatowy Urząd Pracy
 • 11:20 — 11:50
  Przypadki losowe podczas odbywania praktyk, Informacje o ubezpieczeniach
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • 11:50 — 12:20
  Kompetencje organów nadzoru górniczego
  Okręgowy Urząd Górniczy
 • 12:20 — 12:50
  Zarządzanie ochroną przyrody i kontrola procesu inwestycyjnego w Polsce
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • 12:50 — 13:20
  Dozór urządzeń technicznych, Uprawnienia zawodowe
  Urząd Dozoru Technicznego