Główna Komisja Młodzieży FSNT-NOT

Logo organizacji Główna Komisja Młodzieży FSNT-NOT
Główna Komisja Młodzieży FSNT-NOT znajduje się w strukturach Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Dokładne umiejscowienie jej w "Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT" przedstawiono poniżej:

Obszary, w których "Główna Komisja Młodzieży FSNT-NOT" działa to głównie: Elektronika, Elektrotechnika.