IAESTE Komitet Lokalny Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Logo organizacji IAESTE Komitet Lokalny Uniwersytet Medyczny w Łodzi

IAESTE Komitet Lokalny Uniwersytet Medyczny w Łodzi działa w wielu obszarach, a mianowicie: Biologia komórkowa i molekularna, Testy in vitro, Inżynieria genetyczna, Enzymologia i inżynieria białka, Modelowanie molekularne, Toksykologia, Biotechnologia, Inne.