Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej

Logo organizacji Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej działa w wielu obszarach, a mianowicie: Architektura, urbanistyka i wzornictwo, Automatyka i robotyka, Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiska, Elektrotechnika, Budownictwo, Geodezja i kartografia, Informatyka, Biotechnologia, Telekomunikacja, Technologia chemiczna.