SIMP Oddział w Poznaniu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Poznaniu

Logo organizacji SIMP Oddział w Poznaniu
SIMP Oddział w Poznaniu znajduje się w strukturach Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Dokładne umiejscowienie jej w "Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT" przedstawiono poniżej:

SIMP Oddział w Poznaniu działa w wielu obszarach, a mianowicie: Mechanika, Metalurgia, Inżynieria materiałowa, Budowa i eksploatacja maszyn, Automatyka i robotyka.