Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich znajduje się w strukturach Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Dokładne umiejscowienie jej w "Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT" przedstawiono poniżej:

Obszary, w których "Stowarzyszenie Elektryków Polskich" działa to głównie: Energetyka, Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka i robotyka.