Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Logo organizacji Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Stowarzyszenie Geodetów Polskich znajduje się w strukturach Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Dokładne umiejscowienie jej w "Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT" przedstawiono poniżej:

Obszary, w których "Stowarzyszenie Geodetów Polskich" działa to głównie: Geodezja i kartografia, Grafika inżynierska.