Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2018
bezpłatne szkolenia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bezpieczne Praktyki i Środowisko to warsztaty skierowane do praktykantów, stażystów oraz absolwentów podejmujących pracę. 

Warsztaty poświęcone są tematyce: Prawa Pracy, BHP, ochrony p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, zagadnień urządzeń poddozorowych, ochrony środowiska.

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu, otrzyma certyfikat wydawany w języku polskim oraz angielskim.

Nie zwlekaj! Wybierz swoje miasto i zapisz się już dzisiaj. Liczba miejsc jest ograniczona! 

 

#Najbliższe dostępne szkolenia

Informacej dodatkowe

Realizując idee Listu Intencyjnego z października 2006r. w sprawie „Współdziałania
na rzecz praktycznej nauki zawodu młodzieży i studentów szkół technicznych” przygotowujemy w
 2018 roku już piętnastą, jubileuszową edycję Projektu. 

Wykłady prowadzić będą specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Powiatowych Urzędów Pracy, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.

Programem przygotowującym do bezpiecznego wykonywania praktyk i staży, zainteresować będzie można ponad 4000 uczniów i studentów.