Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2019
bezpłatne szkolenia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bezpieczne Praktyki i Środowisko to warsztaty skierowane do praktykantów, stażystów oraz absolwentów podejmujących pracę. 

Warsztaty poświęcone są tematyce: Prawa Pracy, BHP, ochrony p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, zagadnień urządzeń poddozorowych, ochrony środowiska.

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu, otrzyma certyfikat wydawany w języku polskim oraz angielskim.

Nie zwlekaj! Wybierz swoje miasto i zapisz się już dzisiaj. Liczba miejsc jest ograniczona!

#Najbliższe dostępne szkolenia

Bezpieczne praktyki i środowisko 2019
Częstochowa / śląskie
Samorząd Studencki Politechniki Częstochowskiej Organizator regionalny:
Samorząd Studencki Politechniki Częstochowskiej

Start zapisów: 19.05.2019
Wolnych miejsc: 53
Maj 2019 27 godz. 11:00
Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2019
Gliwice / śląskie
Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej Organizator regionalny:
Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej

Start zapisów: 23.05.2019
Wolnych miejsc: 67
Maj 2019 30 godz. 12:00
Bezpieczne praktyki i środowisko 2019
Opole / opolskie
Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej Organizator regionalny:
Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej

Start zapisów: 29.04.2019
Wolnych miejsc: 149
Czerwiec 2019 5 godz. 09:00

Informacej dodatkowe

Realizując idee Listu Intencyjnego z października 2006r. oraz kwietnia 2018 r. w sprawie „Współdziałania na rzecz praktycznej nauki zawodu młodzieży i studentów” przygotowujemy w 2019 roku szesnastą edycję Projektu. 

Wykłady prowadzić będą specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Powiatowych Urzędów Pracy, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.

Programem przygotowującym do bezpiecznego wykonywania praktyk i staży, zainteresować będzie można ponad 4000 uczniów i studentów.