Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2016
bezpłatne szkolenia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bezpieczne Praktyki i Środowisko to warsztaty skierowane do praktykantów, stażystów oraz absolwentów podejmujących pracę. 

Warsztaty poświęcone są tematyce: Prawa Pracy, BHP, ochronie p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnieniom urządzeń poddozorowych. 

Tegoroczną edycję, podobnie jak w zeszłym roku, wzbogaciliśmy o warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu, otrzymuje certyfikat wydawany w języku polskim oraz angielskim.

Nie zwlekaj, wybierz swoje miasto i zapisz się już dzisiaj. Liczba miejsc jest ograniczona!

#Najbliższe dostępne szkolenia

Informacej dodatkowe

Realizując idee Listu Intencyjnego z października 2006r. w sprawie „Współdziałania
na rzecz praktycznej nauki zawodu młodzieży i studentów szkół technicznych” przygotowujemy w
 2016 roku już trzynastą edycję Projektu. 

Wykłady prowadzić będą specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Powiatowych Urzędów Pracy, Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.

Programem przygotowującym do bezpiecznego wykonywania praktyk i staży, zainteresować będzie można ponad 4000 uczniów i studentów.