Aktualności

Prawo do jakości odbieranej energii elektrycznej

Data publikacji: 15.01.2014 godz.11:50
Autor: Łukasz Kiełbasa
prawo_do_jakosci_2d099.jpeg (rozmiar: 22 kB)

Dla przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym jakość odbieranej energii elektrycznej jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego funkcjonowania. Dlatego tak istotne dla nich jest, by dostawcy wywiązywali się z warunków umów w tym zakresie, co pozwala uniknąć strat finansowych. Gdy jednak dzieje się odwrotnie – dany podmiot gospodarczy może ubiegać się o rekompensatę. 

Bez względu na charakter prowadzonej działalności, każdy przedsiębiorca będący odbiorcą energii elektrycznej ma prawo starać się o bonifikatę, jeśli jakość usług świadczonych przez dostawcę nie jest zgodna z warunkami umowy. Gwarantuje to rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 sierpnia 2011 r., traktujące o szczegółowych zasadach kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Aby podobna rekompensata finansowa została wypłacona spełnione musi być jednak kilka warunków.

Wniosek to podstawa

Odbiorcy energii elektrycznej mają prawo ubiegać się o zadośćuczynienie m.in. w sytuacji, gdy miały miejsce jakiekolwiek przerwy w świadczeniu usługi. W takim przypadku przedsiębiorca ma możliwość wystosowania wniosku o bonifikatę, którego rozpatrzenie nie powinno trwać dłużej niż 30 dni. Jakiego odszkodowania można się spodziewać? – Odbiorcom energii elektrycznej, podłączonym do sieci o napięciu znamionowym, za każdą niedostarczoną jednostkę przysługuje bonifikata w wysokości 10-krotności jej ceny – mówi Dorota Czech z firmy Phoenix Contact, oferującej system monitorowania energii EMwise. – Klienci podłączeni do pozostałych sieci mogą ubiegać się o połowę mniejszy zwrot – dodaje. Prawo reguluje również kwestie związane z ilością niedostarczonej energii elektrycznej. Jest ona ustalana na podstawie poboru prądu w analogicznym dniu poprzedniego tygodnia. Ubiegając się o bonifikatę warto mieć na uwadze fakt, że przepisy nie warunkują jej wypłaty w przypadku przerwy w dostawie energii spowodowanej czynnikami, takimi jak: warunki atmosferyczne czy działanie siły wyższej.

Bezcenna jakość

Przerwa w dostawie energii elektrycznej nie jest jedynym czynnikiem, na podstawie którego odbiorcy mogą żądać od dostawcy rekompensaty. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku wyraźnego naruszenia standardów jakościowych obsługi. Nieprzyjęcie zgłoszenia lub reklamacji daje prawo do ubiegania się o odszkodowanie w wysokości ⅟50 średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zatwierdzenie taryfy. Dostawcy energii elektrycznej zobowiązani są do powiadomienia odbiorców o planowanych przerwach w dostawie prądu z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym wypadku klienci podłączeni do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV mogą otrzymać rekompensatę w wysokości ⅟10 średniej pensji. Właściciele przedsiębiorstw, szczególnie o charakterze produkcyjnym, muszą być również informowani o planowanych zmianach. Co najmniej 7 dni wcześniej powinni oni otrzymać m.in. zawiadomienie o zamierzonej zmianie nastawień w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach wpływających na współpracę ruchową z siecią. Z 3-letnim wyprzedzeniem powinna natomiast wpłynąć informacja o konieczności dostosowania instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu mocy zwarcia oraz innych warunków funkcjonowania sieci. Brak podobnych zawiadomień obliguje odbiorcę do ubiegania się o bonifikatę w wysokości kolejno ⅟15 i ⅟10 średniej pensji.

Zdaniem specjalistów z Urzędu Regulacji Energetyki, wnioski o zadośćuczynienie z tytułu dostarczenia energii niedostatecznej jakości nadal jeszcze są zbyt rzadko kierowane do dostawców. A właśnie taka postawa ma szansę zwiększyć dbałość o standardy jakościowe, co w efekcie uchroni właścicieli przedsiębiorstw produkcyjnych przed kosztownymi awariami oraz przestojami.   

Więcej informacji na temat systemu EMwise dostępnych jest na: www.phoenixcontact.pl/emwise

Tekst wykorzystany za zgodą autora.
Autor tekstu: Tomasz Kwieciński


Aktualność została opublikowane przez "PT".
Zobacz pozostałe aktualności organizacji lub przejdź do profilu organizacji.