Aktualności

VIII edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego „Uzdrawianie architektury”

Data publikacji: 14.01.2014 godz.14:00
Autor: Łukasz Kiełbasa
image001_98ecc.jpg (rozmiar: 3.12 kB)

„Dobre miasta to takie, w których mieszkańcom żyje się dobrze. To zrównoważony rozwój, przyjazny transport publiczny, wysoka jakość przestrzeni publicznych” – mówi Vincent Guallart, architekt miasta Barcelona w wywiadzie przeprowadzonym przed kilkoma miesiącami dla miesięcznika A&B. Powyższe hasła są jak mantra dla współczesnych badaczy rozwoju ośrodków miejskich, dziennikarzy, architektów, urbanistów.

Natykamy się na nie co chwila w raportach, opracowaniach, artykułach w prasie codziennej, magazynach branżowych, publikacjach naukowych. Trochę więc jesteśmy już obojętni na ich znaczenie sensu stricto. Czytamy i używamy ich automatycznie. Ale prawda jest też taka, że bez ich uważnego i głębokiego zrozumienia nie uda się stworzyć zdrowego miasta. Miasta, gdzie architektura powstaje z myślą o ludziach. Gdzie jakość życia jest wartością wyznaczającą poziom kulturowo-ekonomiczny. Gdzie zdrowa przestrzeń jest celem dla urzędników i współpracujących z nimi inwestorów, ekonomistów, projektantów. Gdzie chce się żyć, pracować, spędzać wolny czas.
Poszukujemy więc przestrzeni, w której będzie nam się chciało mieszkać.

Urbaniści i architekci przyzwyczaili nas jednak do miast, które najlepiej ogląda się z okien samolotu. Budynki wręcz obsesyjnie poszukują czystej formy jako wartości samej w sobie zaspakajając jedynie twórcze ambicje projektanta. A architektura w przeciwieństwie do rzeźby, uaktywnia swój formalny potencjał, kiedy wchodzi w interakcje z życiem. UZDRAWIANIE ARCHITEKTURY jest więc kształtowaniem przestrzeni i budynków, by potem one kształtowały nas!

Dziś, architektura w Polsce w przeważającej większości tworzona jest pod dyktat rynku. Nie stara się być zorientowana na potrzeby życiowe człowieka, na tworzenie miast oglądanych i doświadczanych z poziomu oczu pieszego. UZDRAWIANIE ARCHITEKTURY to odejście od zakorzenionej w modernizmie urbanistyki, która zapomina o żyjących w jej przestrzeniach i budynkach ludziach.

UZDRAWIANIE ARCHITEKTURY i NASZYCH MIAST ma być działaniem zorientowanym na komfort ludzi, nie samochodów. Znalezienie autom właściwego miejsca i odebranie im prymatu pierwszeństwa na ulicach na rzecz sprawnego transportu publicznego powinno być celem nadrzędnym dla urbanistów, urzędników, świadomych inwestorów, naukowców, dziennikarzy. Dobre zarządzanie współczesnym miastem polega na koordynowaniu współpracy między różnymi formami aktywności, które wpływają na jego rozwój.

Zdrowe miasta to miasta ekologiczne, atrakcyjne, o ludzkiej skali, pozbawione nadmiernego hałasu, oferujące przyjazny emocjonalnie klimat. To miasta, w których pokonuje się bariery społeczno-ekonomiczne ograniczające ich zrównoważony rozwój. To wreszcie miasta, które użytkownicy zwyczajnie lubią.

UZDRAWIANIE ARCHITEKTURY to hasło, którym chcielibyśmy pobudzić debatę nad kondycją naszej wspólnie użytkowanej przestrzeni. Debata będzie miała miejsce podczas Forum Architektury na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury Budma 2014. Chcemy rozmawiać o jakości architektury w gronie wybitnych specjalistów nie ograniczając się przy tym jedynie do jej formalnego wyrazu.

Zależy nam na tym, żeby budynki biurowe, galerie handlowe, banki, mieszkania jako przestrzenie często niedoświetlone, pozbawione zdrowych, czyli zgodnych z biologiczno-psychicznymi potrzebami człowieka warunków, były jedynie złym snem modernisty. Żebyśmy w najbliższej przyszłości mieli szanse na przebywanie w zdrowym środowisku życia i pracy, żebyśmy mieli szanse na UZDROWIENIE ARCHITEKTURY.

Co roku w jury konkursu zasiadają wybitni architekci z kraju i ze świata, a także osoby zasłużone dla rozwoju branży budowlanej w Polsce: m.in.: Jan Gehl, Zvi Hecker, Rainer Mahlamäki, Dietmar Eberle, Engelbert Lutke Daldrup, Romuald Loegler, Jerzy Grochulski, Wojciech Bonenberg oraz Przemysław Trawa.

W sześciu poprzednich edycjach konkursu udział wzięli czołowi polscy architekci i ich pracownie. Laureatami Konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego do tej pory zostali m.in.: Ingarden & Evy Architekci, Kuryłowicz & Associates Architecture Studio, Beata i Witold Goczołowie, Biuro Projektów Lewicki Łatak, Biuro Architektoniczne Makowski & Sołdek, Arcada sp. z o.o. i inni.

Konkurs o Nagrodę im. Macieja Nowickiego to rywalizacja pomiędzy najbardziej nowatorskimi rozwiązaniami architektonicznymi w Polsce. Udział w konkursie jest wyzwaniem dla tych, którzy podążają śladem jego patrona – Macieja Nowickiego.

Zapraszamy do udziału.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie oraz na poniższym plakacie:
http://www.architekturaibiznes.com.pl/?opt=dlafirm&pid=209

Galeria


Aktualność została opublikowane przez "PT".
Zobacz pozostałe aktualności organizacji lub przejdź do profilu organizacji.