Aktualności

24 medale dla polskich innowacji na Światowej Wystawie Wynalazczości – 44. Geneva Inventions

Data publikacji: 12.07.2016 godz.15:50
Autor: Alicja Kaleta
05_d9226.jpg (rozmiar: 443.97 kB)

W dniach 13 - 17 kwietnia w Genewie miała miejsce 44. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions”. Warto podkreślić, że jest to największa i najbardziej prestiżowa wystawa wynalazków w Europie. Na powierzchni 8900 m2 swoje wynalazki zaprezentowało 695 wystawców z 40 krajów, którzy łącznie zaprezentowali ponad 1000 innowacyjnych rozwiązań. Przez pięć dni, wystawę odwiedziło ponad 60 tys. zwiedzających, wśród których znalazło się również bardzo wielu przedstawicieli biznesu i firm przemysłowych. 

Inżynieria, przemysł, informatyka, elektronika, architektura i budownictwo, medycyna, rolnictwo, transport, ochrona środowiska lub bezpieczeństwo – to tylko najpopularniejsze spośród wszystkich kategorii innowacji prezentowanych na wystawie Geneva Inventions. Wydarzenie również tradycyjnie odbyło się pod patronatem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Rządu Szwajcarii i władz miasta Genewy. Wśród wynalazców znaleźli się zarówno niezależni twórcy, jak i przedstawiciele firm i uniwersytetów oraz agencji rządowych.

Wystawa Geneva Inventions, której 44. edycja miała miejsce w tym roku, stanowi jedyne w swoim rodzaju forum wymiany pomysłów i doświadczeń pomiędzy wynalazcami, przemysłem i światem biznesu. Corocznie, wartość kontraktów zawieranych przez osoby, które prezentują swoje rozwiązania na tej wystawie przekracza 50 milionów euro. Oprócz możliwości nawiązania cennych kontaktów lub podpisania umowy o komercjalizacji swojego rozwiązania, każda prezentowana innowacja podlega ocenie przez międzynarodowe jury złożone z 85 ekspertów każdej z dziedzin.

W tej największej i najbardziej prestiżowej wystawie w Europie, jak co roku, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, będące oficjalnym przedstawicielem Polski na wystawie Geneva Inventions, zorganizowało polskie stoisko, w której znalazło się około trzydziestu rozwiązań polskich twórców z jednostek sfery nauki i przemysłu. Łącznie na 44. wystawie Geneva Inventions, Polska otrzymała 9 złotych medali, w tym aż 4 z wyróżnieniem!, a ponadto 10 srebrnych medali i 5 medali brązowych. Dodatkowo oprócz medali i dyplomów otrzymanych w ramach głównego konkursu wystawy, polskie rozwiązania otrzymały również bardzo liczne medale i wyróżnienia od zagranicznych delegacji i stowarzyszeń wynalazców m.in. takich państw jak: Iran, Chorwacja, Korea Południowa, Rumunia, Tajlandia. Pełna lista autorów i tytułów polskich rozwiązań wraz z przyznanymi nagrodami znajduje się na stronie: http://polskiewynalazki.pl/blog/2016/04/19/wyniki-medalowe-geneva-inventions-2016/

Polskie rozwiązania cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem zarówno wśród osób zwiedzających wystawę, jak i przedstawicieli firm i przedsiębiorstw przemysłowych. Zadawali oni bardzo wiele szczegółowych pytań dotyczących zasad funkcjonowania innowacji prezentowanych na polskim stoisku, a także niejednokrotnie prosili o wskazanie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z ich twórcami.

W trakcie pięciodniowej wystawy miały miejsce również liczne imprezy towarzyszące. Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dr hab. inż. Michał Szota wziął udział m.in. w obradach zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców AEI, którego jest wiceprezesem. Ponadto w trakcie pierwszego dnia wystawy polskie stoisko odwiedzili m.in. przedstawiciel Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie – Krzysztof Wolniarski oraz Radca Ambasady Republiki Czeskiej – Rudolf Opatril. Gościem honorowym polskiego stoiska na wystawie Geneva Inventions była również Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dr Alicja Adamczak oraz Jego Magnificencja Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak.

W piątek, 15 kwietnia, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów tradycyjnie już, zorganizowało na stoisku uroczystość pod nazwą „Dzień Polski”. Było to wydarzenie poświęcone uhonorowaniu polskiej wynalazczości i innowacji prezentowanych na wystawie przez zagraniczne delegacje. W specjalnie zorganizowanym bankiecie wzięli udział wszyscy obecni na wystawie polscy twórcy, delegacja Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz liczni zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.:

- Alireza Rastegar – Prezydent Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA,

- Joachim Bader – Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców,

- Jean-Luc Vincent – Prezydent Wystawy Geneva Inventions,

- Anne Loertscher – Dyrektor Wystawy,

- David Taji – Przewodniczący Jury,

- Igor Dujmovic – Sekretarz Generalny Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców,

- Zoran Barisic – Chorwackie Stowarzyszenie Wynalazców,

- Hossein Vaezi – Pierwszy Instytut Wynalazców w Iranie, FIRI,

- Fernando Lopez – Prezes Portugalskiego Stowarzyszenia Wynalazców,

- Camelia Marinescu – Prezes Stowarzyszenia Wynalazców w Rumunii,

- Sukunya Theerakullert – Sekretarz Generalny Tajlandzkiej Narodowej Rady Naukowej.

Pośród polskich wynalazków prezentowanych na wystawie, znalazło się również pięć rozwiązań wyłonionych w ramach konkursu „Student Wynalazca” organizowanego corocznie przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności, mającego na celu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.  Konkurs adresowany jest każdego roku do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, zgłoszonego do ochrony. Laureaci nagród głównych otrzymują w nagrodę możliwość wystawienia swoich rozwiązań na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz na organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów – Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

 

Rozwiązania prezentowane na wystawie Geneva Inventions wyłonione
w konkursie „Student Wynalazca”:

 

Nazwiska twórców

Instytucja

Tytuł rozwiązania

Nagroda

prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker,

dr inż. Konrad Pietrykowski,

mgr inż. Zbigniew Czyż

Politechnika Lubelska

Sposób i urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca

Złoty Medal

mgr inż. Gabriel Bracha,

mgr inż. Dawid Pietrala,

dr inż. Paweł Łaski,

dr inż. Sławomir Błasiak,

dr Jakub Takosoglu,

prof. dr hab. inż. Janecki Dariusz

Politechnika Świętokrzyska

Mięsień pneumatyczny

Srebrny medal

mgr inż. Michał Kwiatkowski,

mgr inż. Piotr Terebun,

dr hab. inż. Joanna Pawłat,

dr inż. Jarosław Diatczyk.

Politechnika Lubelska

Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej

Srebrny medal

mgr inż. Łukasz Richter,

dr Jan Paczesny,

mgr Monika Księżopolska-Gocalska,

prof. dr hab. Robert Hołyst

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym

Złoty z wyróżnieniem

Bartosz Ambrożkiewicz

Smart mirrors Sp. z o.o.

Układ do zmiany kąta ustawienia lusterek wstecznych pojazdu jednośladowego względem usytuowania głowy kierowcy

Złoty z wyróżnieniem

Oficjalne podsumowanie 44. Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Geneva Inventions, miało miejsce w sobotę, 16 kwietnia wieczorem na specjalnie zorganizowanym bankiecie, w którym uczestniczyli wszyscy oficjalni przedstawiciele wystawy na świecie. W imieniu Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wziął w nim udział prezes Stowarzyszenia dr hab. inż. Michał Szota oraz Dyrektor Biura Krajowej Rady SPWiR Agnieszka Mikołajska.

 

Lista nagród dla polskich rozwiązań zaprezentowanych na 44. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów - Geneva Inventions:

 

 

Instytucja

Tytuł rozwiązania

Nagroda

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Stanowisko do zautomatyzowanego spawania elementów wykonanych z blach o dużych grubościach

Brązowy Medal

Akademia Górniczo-Hutnicza

Kamera cyfrowa do szybkiego i precyzyjnego obrazowania promieniowania X

Złoty z wyróżnieniem

Politechnika Łódzka

Zintegrowany system do złożonych badań własności powierzchni w procesie zwilżania materiałów

Złoty Medal

Politechnika Łódzka

TomoTable/Tomograficzny Stolik: System wykrywania zbliżeniowego do tworzenia interakcji z wieloma urządzeniami mobilnymi

Srebrny Medal

Politechnika Łódzka

Inteligentny słownik języka polskiego oparty o wektorowe reprezentacje słów.

Złoty z wyróżnieniem

Instytut Spawalnictwa

System do badania własności mechanicznych materiałów i złączy w wysokich temperaturach

Srebrny medal

Wojskowa Akademia Techniczna

Energochłonne dno dla gąsienicowych pojazdów specjalnych

Srebrny Medal

Wojskowa Akademia Techniczna

Pojazd do transportu biomasy z terenów wodno – błotnych

Brązowy Medal

Wojskowa Akademia Techniczna

Nowy, zaawansowany materiał warstwowy al-ti o podwyższonej odporności balistycznej na konstrukcje lotnicze i kosmiczne

Srebrny Medal

Wojskowa Akademia Techniczna

Nakładka do zastosowania w transporcie publicznym, która zmniejsza obrażenia głowy powstałe w wyniku wypadków samochodowych i nagłych zatrzymań

Srebrny medal

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej

Zestaw narzędzi do rozminowania humanitarnego

Srebrny Medal

Instytut Chemii Przemysłowej

Biobójcze i kompostowalne opakowanie żywności

Złoty Medal

Instytut Chemii Przemysłowej

Sposób usuwania impregnatu z drewna impregnowanego olejami zawierającymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Srebrny medal

Instytut Chemii Przemysłowej

Sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania biodiesla

Brązowy medal

Instytut Nafty i Gazu

Modyfikator procesu spalania do energooszczędnych lekkich olejów opałowych

Złoty Medal

Instytut Nafty i Gazu

Sposób wytwarzania lkenylobursztynoimido-amidów o kontrolowanej zawartości grup  imidowych i amidowych

Brązowy Medal

Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju

System EduSpec wspierający naukę osób z różnymi dysfunkcjami

Srebrny medal

Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju

Iamlost – system, który pomaga zagubionym dotrzeć do celu

Złoty Medal

Politechnika Częstochowska

Nowe innowacyjne rozwiązanie konstrukcji mieszadła

Brązowy Medal

 

Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców

i Racjonalizatorów


Aktualność została opublikowane przez "PT".
Zobacz pozostałe aktualności organizacji lub przejdź do profilu organizacji.