Aktualności

Kształcenie inżynierów według ekspertów zza oceanu

Data publikacji: 14.07.2016 godz.11:25
Autor: Alicja Kaleta
men_827301_1920_29711.jpg (rozmiar: 661.91 kB)

Jaki powinien być polski inżynier? Musi być jak marka, a jego wykształcenie - jak produkt, który pozwoli mu wejść na globalny rynek. Zdaniem prof. Andrzeja S. Nowaka, prezesa Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej inżynierowie z czołowych polskich uczelni są odpowiednio przygotowani, by pracować w różnych dziedzinach, nawet w takich odbiegających od ich wyuczonej specjalizacji.

Według prof. Andrzeja Nowaka, dziekana wydziału Civil Engineering w Aubern University głównym zadaniem jakie stoi przed uczelniami jest przysposobienie inżynierów do rozwiązywania problemów. Powinni przygotować swoich studentów do elastycznego myślenia, a także nauczyć ich jak zastosować wiedzę teoretyczną w różnych sytuacjach praktycznych.

Prof. Nowak został przewodniczącym komitetu programowego na III Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, który odbył się w czerwcu tego roku we Wrocławiu. W trakcie trwania zjazdu, uczestnicy, zarówno przedstawiciele przedsiębiorców jak i dydaktycy, rozważali w jaki sposób wyważyć przygotowanie teoretyczne z praktycznym. 

"W Stanach Zjednoczonych uczelnia daje przygotowanie swoim absolwentom, i oni przechodzą do przemysłu. Od kogoś, kto decyduje się na pracę naukową, w zasadzie nie oczekuje się praktyki zawodowej. Zdobywa się ją zwykle pracując nad samym doktoratem, którego temat nie jest przeznaczony na półkę, bo jego realizacja wynika z potrzeby gospodarczej" - mówi prof. Nowak.

Nadmienia także, że uczelnie amerykańskie zakładają wiele parków technologicznych, by w jak największym stopniu ułatwić młodym naukowcom start w biznesie. W takich parkach, każdy inżynier ze stopniem doktora i dobrą koncepcją rozpoczęcia działalności ma możliwość wynająć pomieszczenie po niskiej cenie oraz korzystać z urządzeń i sprzętu badawczego uczelni. Dużym ułatwieniem dla młodych inżynierów jest także możliwość skorzystania z obecności i rady mentorów, jednak po okresie inkubacji pomysłu, jest zobowiązany pracować już samodzielnie. 

Profesorom wykładającym na uczelniach w USA system praktycznie nie zezwala na prowadzenie działalności gospodarczej, jednak pozwala na prowadzenie konsultacji oficjalnych projektów, które zlecane są przez przemysł. Narzut uczelni wynosi wtedy nawet połowę wartości takiej konsultacji.

Jak przyznaje prof. Nowak, zarobki pracowników naukowych na polskich uczelniach skłaniają ich do podejmowania pracy nie dla celów naukowych, tylko dla uzyskania godziwej pensji. 

Zarówno na amerykańskich uczelniach jak i firmach, współpracę w zakresie staży naukowych dla doktorantów i postdoktorantów  mają ułatwiać kontakty nawiązane podczas III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich między polonijnymi instytucjami technicznymi.

Do Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Półocnej nie przyjmuje się członków indywidualnych. Należą do niej: Polonia Technica w Nowym Jorku, Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskie Inżynierów w Chicago, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Polish Engineers Club i US-Poland Trade Council w Kalifornii. Obowiązkiem rady jest organizowanie i nadzorowanie współpracy, a także pomoc w kontaktach z krajowymi organizacjami, czy niektórymi ministerstwami. Rada pomaga m.in. w określeniu, do kogo należy się zwrócić, w przypadku gdy Ministerstwo Gospodarki wysyła delegację do USA. Organizacje członkowskie biorą udział w programie Top 500 Innovators, które zapraszają młodych naukowców na staże i szkolenia.

"Młodzi to przyszłość, ale przyszłość należy budować na dorobku przeszłości. Warto przypominać światu, że nasi rodacy mieli zasadniczy wkład w naukę światową w ostatnich latach. Dobrym pomysłem był Panteon Wynalazców i Odkrywców Polskich - trzeba wyróżnić naszych wybitnych rodaków, którzy często są nieznani. Dobór osób należy rozpatrywać branżami, naukowcy najwięcej wiedzą o dorobku i głównych osiągnięciach kolegów ze swojej dziedziny" - opowiada prof. Nowak. 


Aktualność została opublikowane przez "PT".
Zobacz pozostałe aktualności organizacji lub przejdź do profilu organizacji.