Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Logo organizacji Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

DOCENIENIE MŁODYCH INNOWATORÓW

Data publikacji: 21.02.2013 godz.18:01
Autor: Adam Szymański
kancelaria_rp_400_7271e.jpg (rozmiar: 8.56 kB)

Z satysfakcją przekazujemy poniższą treść z pisma Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Prezes FSNT NOT:

„Pragnę poinformować Panią Prezes, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażając uznanie dla inicjatywy Naczelnej Organizacji Technicznej przeprowadzenia konkursu mającego na celu inspirowanie młodych Polaków do innowacyjnego myślenia w życiu i przyszłej pracy zawodowej, postanowił ufundować nagrody dla laureatów tegorocznej edycji „Młodego Innowatora”. Ponadto, Pan Prezydent skieruje swój list do uczestników finałowej Gali w dniu 10 czerwca 2013 roku.”

Ogólnopolski Konkurs "Młody Innowator" skierowany jest do uczniów starszych klas (IV, V i VI) szkół podstawowych, uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Trwają jeszcze – do 1 marca br - eliminacje szkolne, w których najlepszą pracę wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły. Na szczeblu szkolnym dodatkowo należy wziąć również pod uwagę efektywną i twórczą pracę zespołową uczniów. Wybraną w szkole pracę należy dostarczyć (drogą pocztową lub osobiście) do działającej na danym obszarze Terenowej Jednostki Organizacyjnej NOT.

Eliminacje okręgowe, w których wyboru najlepszych prac dokonają członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej, przedstawiciele Kuratoriów, Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych i Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT odbędą się do 31 marca, a laureaci konkursu zostaną wyłonienia do 12 maja 2013 r.

Gala podsumowująca VI edycję konkursu „Młody Innowator” odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT w poniedziałek, 10 czerwca br.