Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Logo organizacji Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Komitety Naukowo-Techniczne i Komisje FSNT-NOT w kadencji 2012 - 2016

Data publikacji: 19.02.2013 godz.15:15
Autor: Adam Szymański

W związku z rozpoczęciem nowej kadencji władz FSNT-NOT Rada Krajowa na posiedzeniu 4 lutego 2013 r. podjęła uchwałę nr 5/XXIV w sprawie działalności Komitetów Naukowo-Technicznych FSNT-NOT.

Rada Krajowa zdecydowała, że w kadencji 2012-2016 będą działały następujące Komitety Naukowo-Techniczne:

1. Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej,
2. Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr,
3. Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej (włączając w jego zakres działania problematykę Unii Europejskiej),
4. Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji,
5. Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie.

Wprowadzone w tej kadencji zmiany polegają na:
- przejęciu przez Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej zagadnień dotyczących Unii Europejskiej, które w poprzedniej kadencji były w zakresie działania Komitetu N-T FSNT-NOT Wspólnoty Europejskiej;
- połączeniu dotychczasowych dwóch Komitetów: Normalizacji oraz Jakości i Certyfikacji w Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji z uwagi na kompatybilny zakres działania;
- rozszerzeniu zakresu Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Ergonomii i Ochrony Pracy o zagadnienia techniki w medycynie.

Jednocześnie Zarząd Główny FSNT-NOT uchwałą nr 6/XXIV z 9 stycznia 2013 r. powołał na kadencję 2012-2016 następujące Komisje:

1. Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT,
2. Komisja Odznaczeń i Konkursów FSNT-NOT,
3. Komisja Młodzieży FSNT-NOT,
4. Komisja Karty Zawodowej i Specjalizacji Inżynierów FSNT-NOT,
5. Komisja Sieciowej Struktury FSNT-NOT.

Zakres działania dotychczasowej Komisji Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników FSNT-NOT rozszerzono o zagadnienia Karty Zawodowej Inżyniera, która od 1 stycznia 2013 r. na mocy umowy z Europejską Federacją Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI) jest wydawana przez FSNT-NOT i zgodnie z Dyrektywą Rady i Parlamentu Europejskiego ułatwia mobilność i czasowe uznawanie kwalifikacji zawodowych inżynierów.

Powołano także nową Komisję Sieciowej Struktury FSNT-NOT, która będzie platformą współpracy, wymiany informacji i doświadczeń na temat realizowanych projektów i podejmowania nowych wspólnych inicjatyw przez SNT i TJO. Zadaniem Komisji będzie wykorzystanie faktu istnienia w całym kraju Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT i możliwości prowadzenia wspólnych działań TJO z oddziałami stowarzyszeń naukowo-technicznych z danego regionu.

UWAGA !
Osoby zainteresowane działalnością w Komitetach Naukowo-Technicznych i Komisjach powinny dopełnić stosownych formalności zgłoszeniowych w swoim Stowarzyszeniu lub Terenowej Jednostce Organizacyjnej.