Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej

Logo organizacji Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej

Bezpieczne praktyki i środowisko

Data publikacji: 05.06.2019 godz.14:05
Autor: Karolina Danielewicz

Bezpieczne Praktyki i Środowisko to warsztaty skierowane do praktykantów, stażystów oraz absolwentów podejmujących pracę. Warsztaty poświęcone są tematyce: Prawa Pracy, BHP, ochrony p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, zagadnień urządzeń poddozorowych, ochrony środowiska. Każdy uczestnik po zakończeniu kursu, otrzyma certyfikat wydawany w języku polskim oraz angielskim. Nie zwlekaj! Wybierz swoje miasto i zapisz się już dzisiaj. Liczba miejsc jest ograniczona!

14:20 — 14:50- Prawo pracy, praktyki studenckie - Obowiązki pracodawcy i pracobiorcy, - Bezpieczeństwo i higiena pracy (zagrożenia i profilaktyka) Państwowa Inspekcja Pracy

14:50 — 15:20- Pierwsza praca (staże, stypendia, kursy/szkolenia, programy wsparcia, zasiłki) Powiatowy Urząd Pracy 15:20 — 15:50- Zarządzanie ochroną przyrody i kontrola procesu inwestycyjnego w Polsce Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

15:50 — 16:20- Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia i podstawowe środki zapobiegawcze Urząd Dozoru Technicznego

16:20 — 16:50- Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia i podstawowe środki zapobiegawcze przy urządzeniach górniczych Okręgowy Urząd Górniczy

16:50 — 17:20- Przypadki losowe podczas odbywania praktyk, informacje o ubezpieczeniach Zakład Ubezpieczeń Społecznych

17:20 — 17:50- Ochrona przeciwpożarowa - Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych Państwowa Straż Pożarow