PT

Portal Techniczny

Aktualności

Kształcenie inżynierów według ekspertów zza oceanu

14.07.2016 / 11:25

Jaki powinien być polski inżynier? Musi być jak marka, a jego wykształcenie - jak produkt, który pozwoli mu wejść na globalny rynek. Zdaniem prof. Andrzeja S. Nowaka, prezesa Rady Polskich Inżynierów w Ameryce(..)


Rak wykrywany przez czujnik chemiczny? Polscy naukowcy już nad nim pracują.

Czujniki chemiczne, nad którymi prace prowadzą badacze z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, pomogą będą miały za zadanie wykrywać już pierwsze objawy nowotworów. Oczekuje się, że będzie to rewolucyjne(..)

13.07.2016 / 10:35

24 medale dla polskich innowacji na Światowej Wystawie Wynalazczości – 44. Geneva Inventions

W dniach 13 - 17 kwietnia w Genewie miała miejsce 44. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions”. Warto podkreślić, że jest to największa i najbardziej(..)

12.07.2016 / 15:50

Zastosowanie ultradźwięków w walce z nowotworami

Polscy naukowcy z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej (MITR) Politechniki Łódzkiej prowadzą badania nad otrzymywaniem m.in. nanocząstek złota, które mają być stosowane w diagnostyce i terapii(..)

12.07.2016 / 15:35

III Światowy Zjazd Inzynierów Polskich

Idea organizowania sympozjów „Polacy Razem” zrodziła się na XXII Kongresie Techników Polskich (Warszawa, listopad 1992 r.), w którym uczestniczyli przedstawiciele polonijnych organizacji inżynierskich. Miały(..)

26.03.2016 / 09:05

VII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2014

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów od 1990 roku prowadzi aktywną promocję polskich wynalazków na międzynarodowych wystawach, konferencjach naukowych oraz targach innowacji. W tym okresie(..)

13.10.2014 / 12:30

Powstało Centrum Nowych Technologi w Gliwicach

Zadaniem nowo otwartego centrum jest wykształcić przyszłe kadry na potrzeby gospodarki. Obiekt ten położony jest na terenie kampusu akademickiego, a koszt powstania wyniósł mln zł. Centrum Nowoczesnych technologi to bardzo(..)

30.09.2014 / 22:05