Bezpieczne Praktyki i Środowisko
Bezpłatne kursy online dla studentów i uczniów szkół średnich

Miejsce szkolenia: ONLINE

ΣInformacje ogólne

# Agenda

 • 8 grudzień 2021
 • 13:00 — 13:40
  Prawo pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • 13:45 — 14:25
  Ochrona przeciwpożarowa, psychologia w sytuacjach kryzysowych.
  Państwowa Straż Pożarna
 • 14:30 — 15:10
  Organizacja bezpiecznej pracy, kwalifikacje osób zatrudnionych przy urządzeniach podlegających UDT.
  Urząd Dozoru Technicznego
 • 9 grudzień 2021
 • 13:00 — 13:40
  Przypadki losowe podczas odbywania praktyk, staży i pracy. Informacje o ubezpieczeniach.
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • 13:45 — 14:25
  Zarządzanie ochroną przyrody.
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • 14:30 — 15:10
  Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia. Podstawowe środki zapobiegawcze.
  Wyższy Urząd Górniczy