Wykłady
Bezpieczne Praktyki i Środowisko

Kurs online dla uczniów szkół średnich 1-2 grudnia
ONLINE
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Organizator regionalny:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Start zapisów: 15.11.2021
Wolnych miejsc: 346
Grudzień 2021 1 godz. 10:00
Kurs online dla studentów uczeleni wyższych 1-2 grudnia
ONLINE
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Organizator regionalny:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Start zapisów: 15.11.2021
Wolnych miejsc: 365
Grudzień 2021 1 godz. 13:00
Kurs online dla uczniów szkół średnich 8-9 grudnia
ONLINE
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Organizator regionalny:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Start zapisów: 15.11.2021
Wolnych miejsc: 379
Grudzień 2021 8 godz. 10:00
Kurs online dla studentów uczelni wyższych 8-9 grudnia
ONLINE
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Organizator regionalny:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Start zapisów: 15.11.2021
Wolnych miejsc: 375
Grudzień 2021 8 godz. 13:00