Aktualności

Bezpieczne Praktyki i Środowisko - podsumowanie 2013

Data publikacji: 20.02.2014 godz.20:55
Autor: Łukasz Kiełbasa
portal_f2068.png (rozmiar: 166.28 kB)

W poprzednim roku odbyła się X edycja Programu "Bezpieczne Praktyki i Środowisko". Głównym celem projektu było upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe, sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom, przekazywanie młodym ludziom wiedzy z zakresu prawa pracy, obowiązkach pracodawcy czy informacji o ubezpieczeniach. Warsztaty prowadzili specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Górniczego, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Stowarzyszeń Federacji SNT NOT.

Spotkanie podsumowujące odbyło się 18 lutego w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział główni partnerzy Programu, Partnerzy Honorowi, sygnatariusze Listu Intencyjnego, przedstawiciele Zarządu Głównego FSNT NOT, Zarząd Forum Uczelni Technicznych, reprezentanci samorządów studenckich uczelni technicznych oraz organizatorzy regionalni Programu, a także członkowie Komisji Młodzieży FSNT NOT. 

Wzorem lat poprzednich, także i na rok bieżący został przygotowany projekt.

Cykl przygotowanych szkoleń w bieżącym roku obejmować będzie:

 • umożliwienie uczestnikom łatwiejszej aklimatyzacji zawodowej oraz podniesie ich kwalifikacji w zakresie ochrony przed różnymi zagrożeniami występującymi w procesach pracy
 • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, praktyk, staży mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia praktykantów, stażystów, pracowników podczas pierwszej pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi
 • zapoznanie się z podstawowymi przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy i w innych przepisach, oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie właściwym do wykonywania pracy, praktyki lub stażu w zakładzie pracy
 • umożliwienie i nabycie umiejętności wykonywania pracy, praktyki, stażu w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi
 • zapoznanie się z zagrożeniami przy wykonywaniu pracy, stażu, praktyki przy urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu, urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz urządzeniami górniczymi
 • umożliwienie nabycia umiejętności postępowania w razie wypadku, pożaru i w sytuacjach zagrożeń, w tym również umiejętności praktycznych
 • zaznajomienie się z typowymi wypadkami przy pracy oraz z innymi zdarzeniami losowymi podczas pracy, praktyki i stażu

 

W tym szczególnym dniu jakim było podsumowanie ubiegłogrocznej edycji, wyróżniono jego  pomysłodawców i wykonawców.

Złotymi Odznakami Honorowymi NOT zostali wyróżnieni także:

 • dyrektor Oddziału I ZUS w Poznaniu Maria Nowak,
 • dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Maria Sowińska.

Srebrną Odznaką Honorową NOT otrzymali:

 • Główny Specjalista - rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Jacek Strzyżewski
 • Przewodniczący Zespołu Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko Adam Szymański

Stała współpraca FSNT NOT z władzami oraz studentami szkół wyższych technicznych i rolniczych nakierowana jest na rzeczowe i bezpieczne przygotowanie uczniów i studentów do praktyk zawodowych i dyplomowych. W ubiegłym roku odbyła się dziesiąta edycja szkoleń dla młodzieży i studentów zamierzających odbyć praktykę zawodową, staż lub podjąć pracę zarobkową. Szkolenia poświęcone były tematyce: prawa pracy, BHP, ochronie p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnieniom urządzeń poddozorowych. Zostały one także wzbogacone pozoracją i szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 


Aktualność została opublikowane przez "PT".
Zobacz pozostałe aktualności organizacji lub przejdź do profilu organizacji.