Innowacyjna Technika
programy zajęć technicznych dla gimnazjów

Podstawowe informacje o projekcie

Celem projektu jest wykreowanie dla gimnazjów pięciu nowych programów zajęć technicznych o wysokim nasyceniu współczesną techniką.

Projekt rozpoczął się jesienią 2012 r., a zakończy się 30 listopada 2014 roku.

I. NOT: kogo reprezentujemy

Skupiamy ponad 110 tysięcy inżynierów i techników ze wszystkich dziedzin techniki zrzeszonych w 37 Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych. Od przeszło 100 lat nasze działania nakierowane są m.in. na rozwój kultury technicznej polskiego społeczeństwa. Widzimy bezpośrednią zależność pomiędzy kształtowaniem się postaw protechnicznych i proinnowacyjnych młodych ludzi i późniejszym sprawnym ich funkcjonowaniem w rodzinie i społeczeństwie: od wbijania gwoździ, poprzez czytanie instrukcji i obsługę skomplikowanych urządzeń po zdobywanie wykształcenia technicznego, pozyskanie dobrej pracy i uznania w społeczeństwie.

II.Osie tematyczne

W ramach Projektu opracowane zostaną programy nauczania i następnie formalnie przetestowane na zajęciach technicznych wokół 5 osi tematycznych:

Technika Domowa

zagadnienia: instrukcje, bezpieczeństwo użytkowania sprzętu technicznego, oszczędność prądu, ciepła i wody w domach i szkołach, ergonomia, projektowanie przestrzeni i wnętrz, wykonywanie/naprawa systemów użytkowych, kreatywność działań

Energia i Robotyka

bezpieczeństwo i optymalizacja korzystania z energii, energia odnawialna, przetworniki energii, techniki sensorowe, inteligentne budynki, zasady działania robotów, kreatywność działań

Woda

systemy wykorzystania wody w najbliższym otoczeniu – elementy, planowanie, konstruowanie, konserwacja, obieg wody, oczyszczanie, kreatywność działań

Konstrukcje

rysunek techniczny, projektowanie, podstawowe konstrukcje, design, materiały w otoczeniu, ergonomia, kreatywność działań

Przepływ Informacji

przesyłanie danych, budowa sieci, korzystanie z informacji w sieci, e-learning, platformy edukacyjne, kreatywność działań

Zagadnienia zawarte w każdej z osi tematycznych mają charakter orientacyjny; pożądane i oczekiwane jest ich wzbogacanie podczas realizacji projektu.
Minimum 30% każdego programu wykorzysta w nauczaniu technologie informatyczne (do projektowania, symulacji i obliczeń, prezentacji, animacji, testowanie projektów uczniów).