Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Logo organizacji Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT znajduje się w strukturach Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Dokładne umiejscowienie jej w "Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT" przedstawiono poniżej:

Obszary, w których "Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT" działa to głównie: Elektronika, Elektrotechnika.