Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej

Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej działa w wielu obszarach, a mianowicie: Architektura, urbanistyka i wzornictwo, Logistyka, spedycja, transport, Mechanika, Inżynieria środowiska, Inżynieria materiałowa, Informatyka, Grafika inżynierska, Geodezja i kartografia, Elektrotechnika, Elektronika, Budownictwo, Budowa i eksploatacja maszyn, Biotechnologia, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Bhp, Automatyka i robotyka, Metalurgia.